Turvallinen SottiisiMoves

Seuraamme  koronapandemian tilannetta ajantasaisesti ja toimimme vastuullisesti vallitsevien säädösten mukaisesti. Meille  on  tärkeintä  järjestää tapahtuma, jossa huomioidaan ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tekijät. 

Turvallisuuden takaamiseksi teemme seuraavat toimenpiteet: 


Huomioimme turvavälit konsertti-, ruokailu- ja majoituspaikoilla.  

 • Ehkäisemme tungoksen syntymistä jonotustilanteissa. 
 • Vähennämme  katsomopaikkoja tarvittaessa. 
 • Ohjaamme istumaan katsomoissa oman seurueen kesken. 
 • Järjestämme riittävästi takahuonetiloja esiintyjille. 
 • Majoitamme yhteismajoituksessa väljästi. 
 • Järjestämme yhteisruokailut niin, että tungosta ei synny. 

Tehostamme siivousta. 

 • Lisäämme konsertti-, ruokailu- ja majoituspaikkojen siivousta. 

Huolehdimme riittävästä käsi- ja yskimishygieniasta ja kannustamme myös muita siihen. 

 • Toimitamme tapahtumapaikoille riittävästi käsien desinfiointiaineita. 
 • Suositamme kasvomaskien käyttöä yleisölle ja osallistujille tilanteen niin vaatiessa. 

Korostamme sitä, että sairaana ei pidä tulla tapahtumaan. 

 • Kannustamme jäämään kotiin, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. 
 • Palautamme osanottomaksut sairaustapauksissa peruutusehtojen mukaisesti. 
Turvallisuus