OAMK Dance ja Oulun yliopiston musiikkikasvattajat

Kuva: Milla Korja

Tässä kokonpanossa Oamkin tanssinopettajakoulutuksen 2. vuosikurssin kansantanssin pääaineopiskelijat ja Oulun yliopiston 1. vuosikurssin musiikkikasvatuksen opiskelijat yhdistävät voimansa. Esiintyjät ovat osallistuneet kevään 2022 ajan kansantanssin ja musiikin pedagogiikkaa yhdistävän KanTaMus -hankkeen koreografiatyöpajoihin, joissa on tutkittu musiikin ja tanssin kommunikaation keinoja esitystoimintaan tähtäävässä prosessissa.

Kokoonpanoon kuuluu 6 tanssijaa ja 11 muusikkoa ja toiminnan ajatuksena on hälventää rooleja musiikin ja tanssin välillä siten, että työprosessin aikana kaikki esiintyjät ovat toimineet molemmissa rooleissa.
Koreografiatyöpajaa ovat ohjanneet KanTaMus -hankeen asiantuntijat Petri Kauppinen ja Osmo Hakosalo.

Kottilan pohjimmainen pahana

Kolmantena sunnuntaina vihkimisen kuulutuksesta pidettiin tavan mukaan kuuliaistanssit. Nämä Kottilan kylään Karjalan kannakselle sijoittuvat tanssit eivät kuitenkaan ole tavanmukaiset, sillä Papin kaapuun on näissä juhlissa kätkeytynyt itse Louhi. Louhi eli Pohjolan paha akka saa noiduttua syyntakeettoman ja puhtaan morsiamen pauloihinsa ja synnyttää tämän välityksellä maailmaan yhdeksän tautia. Yksi taudeista jää nimeämättä ja tämä pahnan pohjimmainen saa lopulta aikaan odottamattoman yllätyksen.

Kottilan pohjimmainen pahana on tanssiteatteriteos, jota siivittää kalevalamittainen runous. Teoksen sisällön ja koreografian ovat suunnitelleet Oamkin tanssinopettajaopiskelijat. Musiikin sovituksesta ja toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijat

Kottilan pohjimmainen pahana ensiesitettiin Oulussa kulttuurikeskus Valveella Oamkin tanssinopettajakoulutuksen Tanssia!-näytöksissä 27.-28.4.2022.

Teoksen sisällön ja koreografian ovat suunnitelleet Oamkin tanssinopettajaopiskelijat. Musiikista vastaa Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijat.