Vapaaehtoiseksi

Pispalan Sottiisin sydämessä ovat osallistujien lisäksi vapaaehtoiset. Tapahtumaan tarvitaan suuri joukko tekijöitä ja sinä voit olla yksi heistä. Sottiisiin tarvitaan vapaaehtoisia ohjelmapuolella, osallistujahuollossa ja järjestelyissä. Vapaaehtoistyössä ei tarvitse olla vanha tekijä, vaan kaikkiin tehtäviin perehdytetään ja uudet vapaaehtoiset saavat työpariksi kokeneemman tapahtumatekijän. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua tällä sivulla viimeistään tiistaina 3.5. HUOM! Talkoo-ilmoittautumista jatkettu viikolla!


Vapaaehtoisten ja tapahtumassa olevien turvallisuus ja terveys ovat meille ensiarvoisen tärkeää ja seuraamme koronapandemian tilannetta ajantasaisesti ja toimimme vastuullisesti vallitsevien säädösten mukaisesti.


Tehtäväkuvaukset

Lavamanagerit

Lavamangeri on konserteissa yhdyshenkilö esiintyjien, järjestäjien ja yleisön välillä. Hän vastaa esiintymislavojen toiminnasta ja sen täsmällisestä aikataulutuksesta. Hän toimii vastuullisessa ja näkyvässä tehtävässä tapahtuman edustajana esiintyjille ja esiintymispaikan muille työntekijöille, joten tehtävä vaatii myös tilannesilmää, rauhallisuutta ja tarpeen tullen jämäkkyyttä. Hän seuraa saamiaan yleisiä ohjeistuksia aikataulussa pysymiseksi ja näkee ohjelman kokonaiskuvan konsertin ja päivän ajalta.

Lavamanageri saapuu hyvissä ajoin paikalla ennen sound checkejä ja lähtee viimeisenä konserttipaikalta pois. Lavamanagerit toimivat yleensä pareittain, joista vähintään toinen on kokeneempi vapaaehtoinen. Joissakin konserteissa lavamanageri voi toimia myös juontajana. Lavamanagerin tukena toimii paikkavastaava ja ohjelmavastaava, joten aina on myös saatavilla apua.

Lavamanageri pääsen kohtaamaan esiintyjiä ja toimimaan ohjelmatuotannon tiimissä kulissien takana.


Juontajat

Juontajat ovat konserttien sanavalmiita tunnelman luojia. He ovat vuorovaikutuksessa yleisön, esiintyjän ja tapahtuman välillä. Juontaja sitoo tilaisuuden esitykset yhdeksi kokonaisuudeksi ja on myös esiintyjä. Hän osaa ottaa puhetyylissäsi ja juonnoissasi huomioon tilaisuuden laadun ja tuo esiin omaa persoonaansa. Hyvä juontaja jää yleisön mieleen, ja hänet halutaan nähdä lavalla seuraavallakin kerralla.

Juontaja ottaa selvää etukäteen konsertin esiintyjistä ja valmistelee juontoja. Hän saapuu hyvissä ajoin paikalle ennen konserttia sound checkien aikana, jolloin hän saa viime hetken tietoja ryhmistä ja heidän esityksistään. Juontaja tekee yhteistyötä lavamanagerin ja esiintyjien kanssa ja voi kääntyä aina ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä paikkavastaavan tai ohjelmavastaavan puoleen. Joissakin konserteissa juonnot ovat myös englanniksi.

Juontajana pääsee itse esiintymään, kohtaamaan esiintyjiä ja toimimaan ohjelmatuotannon tiimissä.

Järjestyksenvalvojat

Järjestyksenvalvonta on läsnä kaikissa tilaisuuksissa. Vaikka tapahtumamme ovat aina olleet rauhallisia, tulee järjestyksenvalvontaan suhtautua vakavuudella. Myös erilaiset onnettomuusriskit ovat aina läsnä, kun suurempi joukko on koolla. Niihin varautuminen on osa järjestyksenvalvonnan tehtäviä. Turvallisuusvastuuhenkilöt huolehtivat, että järjestyksenvalvojilla on kaikissa tilanteissa riittävät tiedot toimia järjestyksenvalvojana.

Järjestyksenvalvojat vastaavat myös konserttien sisäänpääsyn valvonnasta ja muistavat palvella yleisöä ystävällisesti ja tietoa jakaen. Järjestyksenvalvojat ovat näkyvästi esillä, ja heiltä tullaan kysymään monenlaista tietoa ja neuvoa.  Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti tapahtuman aikana.

Majoitusvalvonta

Osanottajien majoitukset ovat koulumajoituksissa eri puolilla Tamperetta. Majoitusvalvonnan tehtäviin kuuluu ottaa vastaan saapuvat ryhmät, huolehtia, että ryhmät löytävät oikeat majoituspaikat ja saavat riittävän tiedon toimintatavoista majoituskoululla. Majoitusvalvojat huolehtivat myös koulun yleisestä siisteydestä, järjestyksestä, turvallisuudesta, ja valvovat koulumajoituksen sisäänpääsyä.

Majoitusvalvonta toimii vuorokauden ympäri torstaista sunnuntaihin ja samassa vuorossa on aina useampi henkilö. Majoitusvalvonnassa pääsee kohtaamaan osanottajia. Majoitusvalvojat luovat omalla positiivisella ja auttavaisella asenteella yhteishenkeä koko tapahtumaan.

Ruokailun kulunvalvonta

Ruokailun kulunvalvoja seuraa, ruokailijoiden määrää yhteisruokailuissa ja ruokailuun saapuvat ovat ruokailuun oikeutettuja. Hän saa tiedon odotettavissa olevista ruokailijamääristä etukäteen.

Työvuorot sijoittuvat yhteisruokailujen ajoille keskipäivään lounaalle ja iltapäivään päivälliselle. Vuoroissa on yleensä kaksi henkilöä yhtä aikaa.

Tapahtumainfo

Tapahtumainfo palvelee pääasiassa yleisöä ja tapahtuman osanottajia. Infossa tärkeintä on asiakaspalveluhenkisyys sekä avoin ja auttavainen asenne. Tapahtumainfossa työskentelevältä voidaan kysyä kaikenlaista tapahtumaan ja kaupunkiin liittyen. Infoon tulee myös kysymyksiä puhelimitse ja vastassa voi olla käytännössä mitä vaan.  Vaikka itse ei tietäisikään vastausta kaikkiin kysymyksiin, pitää selvittää, kuka tietää. Myös kärsivällisyys ja maltti ovat valttia. Tässä rauhallisuudella ja positiivisuudella pärjää pitkälle. Infossa työskentelevän on hyvä osata englantia.

Infossa pääsee näkemään laaja-alaisesti tapahtuman sisälle, pääsee käyttämään asiakaspalvelutaitoja ja kohtaamaan erilaisia tilanteita ja ihmisiä.

Yhdenvertaisuusagentit

Kaikissa Nuorisoseurojen suurtapahtumissa on paikalla yhdenvertaisuusagentit. Agentit tarkkailevat yhdenvertaisuuden toteutumista – juttelevat osallistujille, avaavat ajatuksia ja tarkastelevat kriittisesti tapahtuman järjestelyjä sekä niiden toteutumista. Tarvittaessa agentit ovat osallistujien käytettävissä keskusteluja varten, jos esim. häirintää tai syrjintää tapahtuu. 

Kansainvälisten ryhmien oppaat

Oppaiden tehtävänä on huolehtia ryhmästä sen saapumisesta lähtöön asti, ellei toisin sovita. Opas on koko ajan ryhmälle henkilö, joka tietää ja jos ei tiedä, ottaa selvää. Opas auttaa ryhmää myös sen vapaa-aikana. Oppaan ominaisuuksiin kuuluu iloinen asiakaspalveluasenne, nopea ongelmanratkaisukyky sekä taito toimia sujuvasti yhteistyössä festivaalin muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Ryhmän äidinkielen taidosta on toki hyötyä mutta pyrimme tarjoamaan heille tarvittavat palvelut englanniksi.

Koristelu/Opasteet

Tämä tiimi huolehtii koristeluiden ja opasteiden sijoittelusta ja laittamisesta tapahtuma paikoille ennen festivaalia. Apuna toimii muun muassa koristelu- ja opastesuunnitelman pohja.

Tässä tehtävässä pääsee käyttämään omaa luovaa silmää ja tekemään tapahtumasta saavutettavan ja houkuttelevan.

Kuljetus

Festivaalin kuljetusorganisaatio vastaa festivaalin aikana sekä valmistelu- ja purkuvaiheessa lähinnä festivaaliorganisaation tavarakuljetuksista. Kansainvälisten esiintyjien kuljetusjärjestelyistä vastaa kansainvälistenryhmien vastuuhenkilö ja ryhmien oppaat. Kuljetustoimeksiannot tulevat ensisijaisesti kuljetusvastaavan kautta, mutta joustavuuteen ja yllätyksiin saa myös varautua. Kuljetuksista on tehty kuljetussuunnitelma, johon on merkitty ennakkoon tiedetyt kuljetustarpeet. Kuljetushenkilökunta edustaa festivaalin aikana melko näkyvästikin koko festivaalia liikkuessaan kaupungilla. 

Työvuorot muodostuvat kuljetussuunnitelman mukaan. Kuljetustiimin työ on liikkuvaa, välillä fyysistä ja tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa.

Rakennus/Purku

Rakennus- ja purkutiimi valmistelee tapahtumapaikat ja esiintymislavat ennen festivaalia ja hoitaa purkutyöt festivaalin loputtua sunnuntaina. Työ on fyysistä ja toiminnallista.

Viestintä/Tiedotus

Tapahtuman viestintätiimiläisen perustehtävänä on tiedottaa ja markkinoida tapahtumaa festivaalin aikana erilaisten kanavien kautta yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Viestintätiimin jäsenellä voi festivaalin aikana olla monenlaisia tehtäviä. Hän voi olla some-osaaja, tiedotusexpertti, verkkosivujen päivittäjä, valokuvaaja jne. Viestintätiimiläinen tuntee Suomen Nuorisoseurat järjestönä ja koko Pispalan Sottiisin ohjelmatarjonnan. Hän osaa kertoa esiintyvistä ryhmistä ja artisteista. Viestintätiimiläinen tuntee  festivaalin aikataulun, tapahtumat, konsertit ja tempaukset. Hän osaa auttaa akkreditoituneita median edustajia. Viestintätiimiläinen ”tietää kaiken” ja jollei jotain tiedä hän osaa ottaa asioista selvää. Hän on tarkka, joustava, nopea ja ystävällinen ja toimii kiinteässä yhteistyössä festivaalin viestintätiimin kanssa.

Some-osaaja osaa nimensä mukaisesti tiedottaa ja markkinoida itsenäisesti sosiaalisen median kanavia (instagram, stories, facebook) sujuvasti ja hyvällä maulla. Hän tietää alan säädökset.

Valokuvaus/videointi

Valokuvaajat ja videokuvaajat ovat osa viestintätiimiä ja he kuvaavat itsenäisesti festivaalitapahtumia erikseen laaditun kuvaussuunnitelman mukaisesti. Valokuvaaja toimittaa valokuvia tapahtuman aikana median edustajille ja festivaalitoimiston käytettäväksi, sekä festivaalin jälkeen koosteen painokelpoisia kuvia jatkokäyttöä varten. Kuvaajat tietävät kuvaamisen pääperiaatteet: missä ja miten saa kuvata.

Nuoret talkoolaiset

Nuoret talkoolaiset ovat sanavalmiita tunnelman luojia. He ovat vuorovaikutuksessa yleisön, osallistujien ja tapahtuman välillä. Talkoolainen sitoo tilaisuuden yhdeksi kokonaisuudeksi ja luo tunnelmaa hyväntuulisuudellaan. Talkoolaisena pääsee kohtaamaan esiintyjiä ja toimimaan tuotannon tiimissä sekä myös itse esiintymään. Nuoret talkoolaiset saavat Sottiisin vapaaehtoisille suunnatut edut.

Nuorille talkoolaisille suunnattu nuorisoseurojen oma kokonaisuus, jossa tutustutaan tapahtuman eri osa-alueisiin koko tapahtuman ajan, (3-4 päivää to-su). Tapahtuman talkoissa pääsee osallistumaan mm. työpajojen ja illanviettojen suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti lapsille, asiakaspalveluun, viestintään sekä muihin tapahtuman tehtäviin. Talkoolainen voi halutessaan opinnollistaa tehdyt talkootyöt ja tunnustaa omaa osaamista. Mukaan mahtuu 20 nuorta talkoolaista, kohderyhmä yli 16-vuotiaat toiminnasta kiinnostuneet.

Tule vapaaehtoiseksi Sottiisin sykkeeseen!


Vapaaehtoisen edut

Osallistumalla tapahtumaan vapaaehtoisena vähintään 12h etujasi ovat:

 • Staff-passi (jolla pääset lähes kaikkiin festivaalin tapahtumiin, jos niissä on tilaa)
 • Majoitus tarvittaessa
 • Työntekijäpaita
 • Tapaturmavakuutus
 • Vapaaehtoisten infotilaisuus
 • Työtehtäväkohtainen ohjeistus
 • Ruokailu työpäivinä
 • Työtodistus pyydettäessä
 • Vapaaehtoisten yhteiset tilaisuudet
 • Tarvittavat suojavarusteet

Osallistumalla tapahtumaan vapaaehtoisena vähintään 6h etujasi ovat:

 • Päiväkohtainen tapahtumapassi valitsemallesi päivälle
 • Työntekijäpaita
 • Tapaturmavakuutus
 • Vapaaehtoisten infotilaisuus
 • Työtehtäväkohtainen ohjeistus
 • Ruokailu työpäivänä
 • Vapaaehtoisen yhteiset tilaisuudet
 • Tarvittavat suojavarusteet